DeSO vs SAMS statistikområden
SCB lanserar nya mer detaljerade statistikområden

För att göra regionala analyser på statistik, och visa på skillnader mellan olika områden, har man länge använt den så kallade SAMS-indelningen. Vid årsskiftet lanserar SCB en ny mer detaljerad rikstäckande delområdesindelning som blir fritt tillgänglig. Indelningen heter Demografiska statistikområden och förkortas DeSO. Denna mer detaljerade geografiska indelning ger bättre analyser!

DeSO delar in Sverige i knappt 6000 områden som har mellan 700 och 2700 invånare. Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, så gott det går, följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar. Viktiga byggstenar som använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt. 

Under en övergångsperiod kommer DeSO finnas parallellt med den så kallade SAMS-indelningen, Small Areas for Market Statistics. SAMS skapades i mitten av 1990-talet för att ge betalande kunder en rikstäckande indelning med ca 9000 områden som legat fast sedan dess. SAMS har kända brister, bland annat att områdena är väldigt olika stora i storstäderna.

Öppna data

Då det är första gången som SCB lägger ut en så detaljerad områdesindelning fritt tillgänglig, kommer de att förse områdena med en basuppsättning statistik i ett enkelt filformat. Det kommer krävas en större insats för att skapa öppna data på riktigt, med tillgänglighet via API:er. SCB beskriver lanseringen 1 januari 2018 som ett första steg.

Utvecklingen av den nya delområdesindelningen har möjliggjorts genom att SCB är med i den nationella Geodatasamverkan som drivs och samordnas av Lantmäteriet.

marie haldorson SCBLäs mer om Demografiska statistikområden i ett blogginlägg av Marie Haldorson, som är avdelningschef för Regioner och miljö på SCB.

Se även SCBs öppna geodata