Öppna data guide
IIS lanserar öppna-data-guide för beslutsfattare

Öppna data är i stort sätt bara en förlängning av offentlighetsprincipen. Därför har Internetstiftelsen i Sverige (IIS) lanserat en öppna-data-guide för beslutsfattare. I den 45-sidiga guiden finns bland annat en checklista för vad som gör ett projekt inom öppna data framgångsrikt.

IIS tycker att en exemplarisk myndighet bör ta fram en strategi för systematiskt arbete med öppna data där guiden kan bli ett bra stöd för beslutsfattarna. Chefer på alla nivåer har förhoppningsvis nytta av denna guide. Genom konkreta tips och förslag samt exempel från verkligheten ska guiden ge inspiration som kan omsättas i praktisk handling. Författare av guiden är Anders Frick som är redaktör för nyhetsdelen på Datahotell och Jan Ainali, fristående konsult.

Guiden innehåller även två checklistor som fungerar som startguider för beslutsfattare. Den ena checklistan är inriktad mot ett initialt experiment och den andra fungerar mer som ett verktyg för att sätta igång processen att öppna upp data.

– Startguiden är till för att på ett enkelt och tydligt sätt ge beslutsunderlag för beslutsfattare och vi hoppas att den ger en knuff i rätt riktning, säger Jan Ainali.

Här hittar du guiden