Välkommen till KlimatGIS-dagarna 29-30 november

Myndigheter och organisationer anser att det finns behov av en nationell strategi för klimatanpassning som stöd för nationellt och regionalt klimatanpassningsarbete. ULI, Lantmäteriet och GISPROCESS bjuder därför in till KlimatGIS-dagarna 2011, 29-30 november i Stockholm. KlimatGIS-dagarna 2011 fokuserar på processer, strategisk planering och analys.

klimatgis-468

Läs mer