Geodatarådet/Lantmäteriet: Lunchseminarium

Från 06 Oktober, 2023 12:00 till 06 Oktober, 2023 13:00
Kategorier: Webbinarium

Lantmäteriet erbjuder under 2023 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om Geodatarådets arbete med handlingsplanen och dess succesiva framsteg. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Aktuellt program och länk till sändningen på Lantmäteriets webbplats

I Geoforums branschkalender tipsar vi om intressanta externa evenemang inom geodata och digital samhällsbyggnad. För aktuellt program och senaste nytt om evenemanget se arrangörens hemsida.