Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov

Från 10 Oktober, 2022 09:00 till 10 Oktober, 2022 15:00

Arrangör: Arbetsgruppen för Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet Plats: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2 Stockholm samt digitalt

Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjuder in till en workshop 10 oktober om ”Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov”. Syftet med workshopen är att fånga upp och diskutera hur vi minskar gapet mellan behov och önskat läge samt höjer kunskapen kring geodata.

Viable Cities medverkar för att berätta om datadriven klimatomställning i städerna.
Målgruppen för workshopen är myndighetsföreträdare som arbetar med uppföljning eller åtgärdsarbete kring Agenda 2030 och är intresserad av eller nyfiken på Geodata och dess möjligheter. Bjud med din kollega med geodata-kompetens så bygger vi broar, ökar förståelsen och jobbar smartare tillsammans!

I Geoforums branschkalender tipsar vi om intressanta externa evenemang inom geodata och digital samhällsbyggnad. För aktuellt program och senaste nytt om evenemanget se arrangörens hemsida.