Workshop om kompetensförsörjning inom geodataområdet (för kommuner)

Från 19 April , 2021 13:00 till 15:00
Kategorier: Webbinarium, Workshop

Arrangör: Geoforum Sverige och Lantmäteriet

Geoforum Sverige och Lantmäteriet bjuder in till workshoppar för att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Genom att delta bidrar du till Lantmäteriets regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn.

Under våren hålls två workshoppar för varje målgrupp: statliga myndigheter, kommuner, företag och lärosäten. En gemensam workshop arrangeras sedan i september. Välkommen att delta!

Läs mer och anmäl dig