Geodataseminarium 2021 – webbsändning

Från 02 Februari, 2021 10:00 till 16:00

Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Lantmäteriet och Geodatarådet bjuder in till årets Geodataseminarium på tema "En ny Geodatastrategi med hållbarhet i fokus". Här får du höra om den nya nationella geodatastrategin, Geodatarådets nya handlingsplan för 2021 och flera goda nyttoexempel. 

Hela programmet finns här.

Seminariet webbsänds och länken skickas ut till anmälda deltagare.

Läs mer och anmäl dig här