Lantmäteriet och Geodatarådet: Geodataseminarium 2023 – i riktning mot framtiden!

Från 01 Februari, 2023 10:00 till 01 Februari, 2023 16:00

Lantmäteriet och Geodatarådet bjuder in till Geodataseminarium 2023 på temat "I riktning mot framtiden".

Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen år 2040 och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Du får:

  • ta del av bilder och tankar om framtiden från ledande personer i geodatabranschen
  • bidra till en framtidsbild utifrån respektive samhällsutmaning och kunna sätta din geodata/verksamhet i det sammanhanget
  • bidra med inspel och berätta om vad som behövs för att nå dit.

Geoforums Vd Sofi Almqvist kommer att delta under ett panelsamtal om geodatas roll för olika samhällsutmaningar. 

Datum: 1 februari 2023, 10:00-16:00
Plats: Stockholm, Waterfront
Seminariet är gratis, först anmälda får plats. 80 personer ryms på plats i Stockholm Waterfront Congress Centre, och alla andra får möjlighet till att delta digitalt.
Anmälan: Anmäl dig hos Lantmäteriet 

I Geoforums branschkalender tipsar vi om intressanta externa evenemang inom geodata och digital samhällsbyggnad. För aktuellt program och senaste nytt om evenemanget se arrangörens hemsida.