AI-lunch | Hållbar fastighetsförvaltning med hjälp av AI

Från 27 Januari, 2023 12:00 till 27 Januari, 2023 13:00
Kategorier: Webbinarium

Hur kan AI hjälpa fastighetssektorn att i realtid effektivisera fastighetsförvaltning och underhåll med bibehållen kvalitet, ökad livslängd på fastigheterna, minskad klimatpåverkan, lägre risker, högre regelefterlevnad och förbättrade marginaler? Välkommen på vår AI-lunch om hållbar fastighetsförvaltning med hjälp av AI.

AI-lunchen arrangeras av mötesplatsen AI Arena, ett delprojekt inom Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. AI Arena drivs av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X i samverkan.

Se program och anmäl dig på aiarena.se