Digital konferens: Mål 11-veckan 2022

Från 25 Januari, 2022 till 27 Januari, 2022

Den 25-27 januari arrangerar Rådet för hållbara städer en digital konferens. Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Läs mer och anmäl dig här