Startskottet för en Geodatastrategi – Agimas Arbetsstudio

Från 01 December, 2020 09:00 till 14:00
Kategorier: Webbinarium

Arrangör: Agima Management

Inbjudan från arrangören:

För att möjliggöra potentialen med geodata och GIS utifrån din organisations vision är en geodatastrategi vägen till framgång. Geodatastrategin tar avstamp i din organisations behov och beskriver viktiga strategiska områden, tar hänsyn till förändringar i omvärlden och redogör för hur arbetet med geodata och GIS bör organiseras och fungera. Den beskriver även vad som behöver prioriteras.

Agima Management är ett oberoende bolag som älskar geodata. Företaget vill dela med sig av sin Agimamodell som ett koncept för att underlätta för organisationer att ta fram en geodatastrategi. För att hjälpa din organisation att minska startsträckan bjuder Agima in till en arbetsstudio. Syftet är att skapa en plattform för diskussion, utbyte av erfarenheter och praktiskt arbete för att komma igång med er geodatastrategi.

Arbetsstudion riktar sig till dig som jobbar i en kommunal verksamhet/bolag och liknande organisationer med geodatafrågor. Du får med dig verktyg, material och inspiration att jobba vidare med på hemmaplan.

Följande frågeställningar kommer att behandlas:

  • Hur ser er långsiktiga vision och mål ut i organisationen?
  • Hur jobbar ni med geodata & GIS idag?
  • Hur skulle ni kunna jobba med geodata & GIS i framtiden?

Länk skickas till anmälda inför arbetsstudion.

Anmäl dig här senast 18 november.

Kontakt: Felix.bergman@agima.se