Webbinarium: Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Från 13 December, 2019 12:00 till 13 December, 2019 13:00
Kategorier: Webbinarium

Arrangör: Lantmäteriet

Lantmäteriet bjuder in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med den Nationella geodatastrategin och pågående aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2019-20, samt hur långt arbetet med med smartare samhällsbyggnadsprocess har kommit.

Du deltar i webbsändningen via denna länk