Geospatial World Forum 2020

Från April 07, 2020 till April 09, 2020

Arrangör: Geospatial Media + Communications

Geospatial World Forum är en samverkande och interaktiv plattform, som visar en kollektiv och delad vision om det globala geospatiala samhället. Det är en årlig mötesplats geospatiala yrkesverksamma och ledare som representerar hela ekosystemet för offentlig politik, nationella kartläggningsorgan, privata företag, multilaterala organisationer och utvecklingsorganisationer, vetenskapliga och akademiska institutioner, och framför allt stora slutanvändare från myndigheter, företag och medborgarnas tjänster.

Konferensens webbplats