Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Från April 21, 2020 till April 22, 2020

Arrangör: Geoforum Sverige och BIM Allience.

Arbeta smart inom planering & byggande 2020 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Programmet för denna konferens har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av byggnadsinformationsmodellering i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet dataflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Konferensen startar och avslutas i plenum. Däremellan kan du välja att delta i ett spår med fokus på digitalisering i planprocessen eller ett spår med fokus på byggnadsinformationsmodellering.

Läs mer på konferensens webbplats