Webbinarium: Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Från Oktober 15, 2019 12:00 till Oktober 15, 2019 13:00

Arrangör: Lantmäteriet

Lantmäteriet bjuder in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med nya aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2019-20, uppdatering av den Nationella geodatastrategin samt hur långt vi har kommit i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess.

Du deltar i webbsändningen via denna länk