Innovationsveckan

Från September 30, 2019 till Oktober 04, 2019
Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt, Innovationsveckans program skapas gemensamt, på plats och på webben. Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.