Geodata skog och framtida utveckling av skogliga grunddata

Från 10 Juni, 2019 09:30 till 10 Juni, 2019 15:00

Arrangör: Skogsstyrelsen

Detta seminarium vänder sig till dig som utvecklar tjänster och GIS-lösningar från skogliga grunddata.

Med uppdraget att uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata finns nu långsiktiga förutsättningar att genom digitalisering höja kvalitet och effektivitet i skogen. För att skogliga grunddata ska göra största möjliga nytta gör vi data öppet och tillgängligt för dig som utvecklar tjänster och GIS-lösningar åt skogsbruket och åt skogsägare.

Här kan du informera dig och vara med och diskutera hur vi samverkar vidare.

Program

09.30-10:00 Fika
10.00-11.30 Vi presenterar geodata skog och hur vi jobbar med laserskanning, produktion, leverans och utveckling av skogliga grunddata.
11.30-12.30 Lunch
12.30-14.30 Under eftermiddagen diskuterar vi samarbetsformer, informationsvägar, tillgängliggörande av data.
14.30-15.00 Fika

Möjlighet finns att delta på del av mötet (förmiddagen) via Skype.

Anmäl dig här senast den 3 juni. Begränsat antal platser.

Välkomna hälsar Patrik André och Liselott Nilsson, Skogsstyrelsen