Workshop: Den obrutna informationskedjan – fastighetsförvaltning

Från Maj 06, 2019 13:00 till Maj 06, 2019 16:00

Arrangör: Smart Built Environment

Det nystartade temaområde Informationsinfrastuktur håller tre workshoppar om ”Den obrutna informationskedjan” med olika fokus under maj. Resultatet från workshoppar kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Fokus Fastighetsförvaltning: Den 6 maj 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Fokus Tidiga skeden (planprocessen): Den 16 maj, 8.30–11.30, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Fokus Produktion: Den 23 maj, 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Kalendarium på smartbuilt.se