Lunchseminarium: Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Från Mars 14, 2019 12:00 till Mars 14, 2019 13:00
Kategorier: Webbinarium

Arrangör: Lantmäteriet

Anslut dig till videokonferensen här.

Webbplats: Läs mer i kalendern på geodata.se