Smarta städer 2018

Från November 28, 2018 till November 29, 2018

Arrangör: Geoforum Sverige och EasyFairs i samarbete med ett 10-tal partner.

Smarta städer är den nationella konferensen och mässan om uppkopplade och hållbara städer med medborgarnas perspektiv.

Konferensens webbplats