Visualisering av stad och nätverk
Geoforums medlemsdag 2019

I arbetet för ökad samhällsnytta av geodata behövs både invärlds- och omvärldsanalys. Det vill vi ge er medlemmar genom ett heldagsseminarium med strategisk inriktning. 

Vill du få koll på trender och utveckling att förhålla sig till? Och ta del av arbetssätt och tillämpningar som kan vara en förebild för er? Då ska du komma på Geoforum Sveriges medlemsdag den 10/10.

TID: 10 oktober 2019
PLATS: Stockholm

Program

Geoforums medlemsdag har tema Teknik gör världen bättre. Med teknik och innovation kan vi hitta svaren på våra samhällsutmaningar. Öppna data, satellitdata och teknik för demokrati ger bättre välfärd och en hållbar värld – för fler med färre resurser. Här tar du del av analyser av de förändringar som sker i vår omvärld och de möjligheter som skapas för vår sektor!

Deltagande

Eventet är exklusivt för Geoforum Sveriges medlemmar. Kolla här om din organisation är medlem. Då kan du delta i medlemsexklusiva aktiviteter.

En anställd per medlem deltar gratis. Deltagaravgift för övriga är 1500 kr.

Mer information kommer i juni. Då öppnas även registreringen.