Medlemskap
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geografisk information och geografisk IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!
 

Vi är geodatabranschens mötesplats för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi påverkar viktiga beslut och är branschens röst. Allt för att hjälpa dig och din organisation i er verksamhet.

Med en oberoende plattform står vi för faktabaserad och kvalitativ information till branschen och till omvärlden.

I detta dokument kan du läsa mer om vad Geoforum Sverige gör och vad ett medlemskap ger dig och din organisation.
 

pdfULI Geoforum broschyr 2016

Här berättar vi mer om varför din organisation ska vara medlem.