ULI driver projekt inom området geografisk IT. Exempel på aktuella projekt är undersökningen Lägesbild GI Sverige och Fria geodata 2014