Konsten att framställa kartor – en handledning i kartdesign

konstenatt_litenFörfattare: Margareta Elg och Lars Granath
Utgiven av Studentlitteratur, 2006
Sidor: 198
ISBN: 91-44-04560-3
Pris: 278 kr exkl moms (fraktkostnad tillkommer)

Kartläsning har starka traditioner, men för att läsaren skall förstå vad kartan vill visa krävs det att kartografen som skapar kartan håller tungan rätt i mun och följer kartografins skrivna och oskrivna lagar. Tyvärr har det varit ont om litteratur som på ett enkelt sätt tagit upp och sammanfattat dessa regler, men i denna bok presenteras mycket av det man behöver veta för att kunna åstadkomma korrekta och lättlästa kartor. Här beskrivs arbetsgång, lämpliga produktionsmetoder, hur kartan bör utformas för att budskapet ska gå fram och vad som krävs av en snygg kartlayout. Vidare ges råd om färgval, symboler och hur text skall väljas och placeras i en karta. Dessutom tar boken upp hur kartan tas till tryck, och vilka juridiska regler som gäller för en kartproducent.

Beställ boken via e-post.

kvinna med bok bw 600

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo