Introduktion till Kartografi och geografisk information

introkartografiFörfattare: Ola Hall, Göran Alm och Stefan Ene
Utgiven av Studentlitteratur, 2003
Sidor: 205
Artikelnr: 7907-01
ISBN: 9789144040509
Pris: 258 kr exkl moms (fraktkostnad tillkommer)

I boken behandlas geografisk information och kartografi utifrån ett historiskt och geografiskt perspektiv.

De mer fysiska aspekterna av kartografin, såsom jordens storlek och form, och de särskilda problem som är kopplade till jordens avbildning beskrivs ingående. Därtill behandlas olika referenssystem för positionsangivelse och GPS-teknik samt olika metoder för visualisering av geografisk information.

Boken lämpar sig som introducerande litteratur på universitetsnivå inom natur- och kulturgeografi, lantmäteri, ekologi och därtill närliggande ämnesområden.

Beställ boken via e-post.

kvinna med bok bw 600

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo