Vad är GIS och geografisk information?

Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt geografisk information och GIS (geografiska informationssystem). Det är detta område som Geoforum verkar inom.

GIS – bra beslutsunderlag när läget har betydelse

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats.

GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Både för dig i vardagen och professionellt. Med GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån. Du kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och ett effektivare samhälle!

Användningsområden

Användningsområdena är nästan oändliga! Det sägs att 80 procent av all information har en geografisk koppling, och GIS används för att analysera och visualisera informationen.

Geografisk IT finns överallt omkring dig – i mobilappar som använder telefonens gps, i karttjänster från företag och offentlig sektor, i datorspelens världar och i många fall i kriminalserier och actionfilmer. GIS används också i en mängd verksamheter på kommuner, myndigheter och företag som ger bra service och tjänster till invånare och företag. Exempel på tillämpningssområden är:

  • stadsplanering
  • övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
  • krisberedskap och blåljusverksamhet
  • trafik och transport
  • hälsofrågor, vård och epidemiologi
  • för att visualisera befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område.

 

gis visualisering linkoping

 Densitet av invånare i Linköping.

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo