Byggnadsarkitekter runt ett bord
Kunskapslyftet nytt fokusområde inom Smart Built Environment

Smart Built Environment har tagit initiativ till ett kunskapslyft inom digitala processer. Syftet är att bidra till att företag och organisationer utvecklas genom kompetenshöjning och utveckling av organisationernas arbetssätt. Detta sker i form av strategiska projekt med start 2017.

Inom fokusområde Kunskapslyftet inriktas arbetet på att stödja och samordna kompetensutveckling för nya integrerade processer. För att använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med objektsbaserad information och industriella processer krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster arbetet och i synen och användandet av arbetssätt, roller och processer.

För att nå nya arbetssätt krävs tydliga ledare som kan driva förändringarna som krävs. Det är dessa personer som håller ihop och samordnar projekten inom respektive fokusområde. För fokusområdet Kunskapslyftet är Rikard Espling nyutsedd processledare.

Rikard Espling kunskapslyftet– I Kunskapslyftet ska vi verka för att nyttja fördelarna med en digitaliserad process. Det betyder att vi måste utmana invanda arbetssätt och mönster. Det är en förändring som kommer att ta tid eftersom det berör både individer, myndigheter, företag och andra organisationer. Min uppgift är att hitta vägar för att starta förändringen och driva den stegvis, säger Rikard Espling.

Rikard planerar nu hur jobbet ska göras. Planen ska sedan godkännas av programledningen innan uppstart av de olika aktiviteterna.

Kontakta Rikard Espling om du vill veta mer eller engagera dig i Kunskapslyftet.

Läs en intervju med Rikard i Smart Built Environments nyhetsbrev.