Seminarium: Öppna geodata i kommuner

Seminariet hölls 9 december 2015. Här kan du ta del av filmer med alla presentationer.

ULI Geoforum bjuder in till ett halvdagsseminarium om öppna geodata den 9 december i Stockholm.

Seminariet ger dig en möjlighet att bli uppdaterad inom området öppna geodata, ställa frågor till experter och utbyta erfarenheter med kollegor i andra organisationer. Under eftermiddagen pratar vi om vad som förväntas av kommuner i resan mot öppna data och du får höra hur andra har gjort för att öppna upp geodata.

Datum: 9 december 2015, kl 13–17
Plats: Ljusgården plan 1, Drottninggatan 33, Stockholm.
Deltagaravgift: 500 kr exkl moms

Sista anmälningsdag var den 4 december.

Program

På seminariet får du veta mer om:

  • samhällsnyttan med öppna geodata
  • trender och vad som väntar
  • hur man gör geodata tillgängliga på riktigt
  • hur några kommuner har öppnat upp geodatamängder och deras strategier för öppna geodata.

Läs programmet

Lansering av utbildningsmaterial

I samband med seminariet tillgängliggör vi det utbildnings- och informationsmaterial om öppna geodata som vi tar fram med finansiering från Vinnova.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som jobbar med eller är involverad i beslutsprocessen för öppen geodata i din organisation. Du kan till exempel vara kart- och mätchef, GIS-samordnare eller jobba med geodata i någon annan roll.

Vi vänder oss också till dig som är innovatör, som ser potentiella nyttoeffekter skapade av nya öppna geodatamängder.