Konferens: VA-GIS 2015

Konferens: VA-GIS 2015

Svenskt Vatten och ULI Geoforum hälsar välkommen till den sjunde upplagan av konferensen VA-GIS! VA-GIS är ett forum för erfarenhetsutbyte kring användning av GIS (geografiska informationssystem) för VA-ledningsnät. Senast konferensen hölls var 2012 och den samlade då hela 150 deltagare. Mycket har hänt sedan dess!

Datum: 28-29 januari 2015
Plats: Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm.
Arrangörer: ULI Geoforum och Svenskt Vatten

Program

På VA-GIS 2015 vill vi, med goda exempel, visa på den breda GIS-användningen för VA-ledningsnät. En viktig grundfråga är också hur vi effektivt samlar in, lagrar och förvaltar den enorma mängden av data för olika tillämpningar. Det kan handla om tydliga VA-kartor, strategisk förnyelseplanering, planering av insatser i VA-nät samt analyser av översvämningar. Vi kommer också att visa på den stora mängd dataunderlag som finns tillgängligt hos myndigheter. Det kan underlätta arbetet med att identifiera problem och möjliga lösningar till följd av ett allt extremare väder, vilket gjorts sig tydligt påmint under 2014.

Vid konferensens demonstrationspass får vi ta del av senaste nytt för VA-ledningsdatabaser och möjliga praktiska tillämpningar. Vi har också utformat konferensen så att många tillfällen ges till informella erfarenhetsutbyten.

En gemensam middag hålls för konferensdeltagarna den 28 januari.

Till detaljprogrammet

Miniutställning

Alla organisationer som har deltagare på konferensen (betalar konferensavgift) har möjlighet att utan extra kostnad få en plats i en miniutställning omfattande max 2 breddmeter med tillgång till el och stå-bord. Kaffet kommer att serveras i utställningslokalen. Antalet platser är begränsat och plats bokas i samband med anmälan till konferensen. "Först till kvarn...". Fördelning av utställningsplats sker vid ankomst morgonen den 28 januari.

Anmälan & deltagaravgift

Anmäl dig på Svenskt Vattens webbplats.

Pris för Svenskt Vattens och ULI Geoforums medlemmar: 4 800 kr, exkl moms 
Pris för övriga: 6 800 kr, exkl moms.

Deltagaravgiften inkluderar dokumentation samt lunch och kaffe enligt programmet.

Delta även gärna på den gemensamma middagen den 28 januari! Pris: 500 kr, exkl moms.

Sista anmälningsdag: 21 januari, i mån av plats.

Svenskt Vatten och ULI Geoforum inbjuder till VA-GIS 2015. Det är tre år sedan förra konferensen – och mycket har vidareutvecklats sedan dess. VA-GIS 2015 är ett forum för erfarenhetsutbyte där vi med goda exempel vill visa på den breda GIS-användningen för VA-ledningsnät. En viktig grundfråga är också hur vi effektivt samlar in, lagrar och förvaltar den enorma mängden av olika typer av data för olika tillämpningar, såsom tydliga VA-kartor, strategisk förnyelseplanering, planering av insatser i VA-nät samt analyser av översvämningar. Vi kommer också att visa på den stora mängd dataunderlag som finns tillgänglig hos myndigheter för att underlätta arbetet med att identifiera problem och möjliga lösningar till följd av ett allt extremare väder, vilket inte minst gjorts sig tydligt påmind under 2014.

Vid demonstrationspassen får vi också ta del av senaste nytt för VA-ledningsdatabaser och möjliga praktiska tillämpningar. Vi har också utformat konferensen så att många tillfällen ges till informella erfarenhetsutbyten.