Nyheter GEOINFO 2014

geoinfo14-storaklockan-200

Över 240 personer samlades i Gasklockorna i Gävle för delta på GEOINFO 2014. Vi vill rikta ett stort till alla föredragshållare, workshopledare, utställare och vanliga deltagare som var med och bidrog till ett lyckat arrangemang! Årets GEOINFO var mycket uppskattat av de deltagare vi intervjuade på plats.

Läs mer

Är du också nyfiken på vilka andra som anmält sig till GEOINFO 2014? I dagsläget är det nästan 200 personer från kommuner, myndigheter, företag och högskolor/universitet. Se deltagarförteckning för konferensen under Anmälan!

Vi kan nu hälsa Metria och Esri Sverige välkomna som silversponsorer för konferensen! Esri kan titulera sig som landets största leverantör av GIS, medan Metria mäter, bearbetar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation, och tar fram smarta lösningar.

Nu är programmet för det sista passet på GEOINFO klart. Här kommer du att få lyssna till Stefan Svanström från SCB som pratar om presentation av valresultat i kartor. Han varvar  kartografisk teori med praktiska exempel på hur det sett ut i media efter valet 14 september. Den andra halvan av detta pass har du chans att se en dramatisering av hur e-tjänster gör nytta i Västernorrland! Läs mer i programmet för pass 7C.

Visa mer