Konferens: Geoforum 2016

Sverige står inför att hitta effektiva och smarta lösningar på samhälls- och välfärdsutmaningar. Regeringen vill med sin satsning Digitalt först använda digitaliseringens kraft för att skapa tillväxt och säkra välfärden. På detta sätt har data och geodata kommit upp på den politiska agendan. Geodata har en särställning och bedöms som särskilt värdefull.

Den 4–5 oktober hölls Geoforum 2016, för dig som leder eller jobbar med samhällsutveckling där geodata spelar roll.

Geoforum 2016 är mötesplatsen för inspiration och samtal om hur geodata och tillhörande systemstöd kan skapa ökad samhällsnytta.

Tema för konferensen är:

  • Leda digital omställning
  • Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen
  • Bättre välfärdstjänster med geodata inom hälsoområdet och för ökad säkerhet och trygghet
  • Geografisk IT i skolan

geoforum16 temabilder 1120

Läs vår inbjudan till konferensen i pdf här:

pdfInbjudan till Geoforum 2016 4-5 oktober i Uppsala