Program

Här hittar du programmet för Drönare för datainsamling i Göteborg den 23 augusti 2018. Konferensen har fokus på datainsamling med drönare och den nytta dessa datamängder ger i samhällsbyggandet.

09.15 REGISTRERING OCH FIKA

10.00 PASS 1: GODA EXEMPEL & REGELVERK

Inledning

Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige
Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Nya svenska regler för drönare, nya möjligheter!

Remi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Från den 1 februari 2018 gäller nya regler för drönare i Sverige. Rémi Vesvre från Transportstyrelsen förklarar varför man valde att justera de Svenska regler trots att EASA kommer snart med EU-gemensamma regler för drönare, samt innebörden av dessa ändringar och dess betydelse för svenskt näringsliv.

pdfRemi Vesvres presentation

Drönarens mångsidiga arbetsområden i en kommun

Annika Hovberg, verksamhetschef Geografisk information, Norrköpings kommun

Norrköping har under flera år legat långt fram i 3D utvecklingen och vid de stora infrastrukturprojekten som pågår i staden har 3D-modeller och visualisering blivit ett naturligt inslag i samhällsbyggnadsprocessen. Att på ett effektivt och snabbt sätt fånga in data har blivit ett behov för att kunna försörja/stödja processen. I Norrköping har vi startat upp verksamheten kring drönare och har redan upplevt ett ökat intresse kring våra produkter och vad drönaren klarar av att leverera. Kommunnyttan är stor. Tipsen på vad den kan användas till inkommer dessutom från våra blivande kunder! Föredraget ger dig svar på bland annat:

  • Varför valde Norrköping att använda drönare?
  • Hur används den idag?
  • Hur kommer den att användas i framtiden?
  • Vad är bra att tänka på vid införskaffande av drönare?

pdfAnnika Hovbergs presentation

High-precision point-clouds from UAVs

Henrik Kjærsgaard Christensen, Project Manager for the UAV Department, LE34 (Danmark). Ersätter Søren Nørmølle.

Learn how UAVs can help you to achieve high-precision point-clouds of building sites and constructions. With state of the art photogrammetry and drones, you can make day to day 3D-models to document building progress and calculate precise volumes and areas. The new digital photogrammetric technologies allows you to produce as-built documentation on a level that has not been possible before.

pdfHenrik Kjærsgaard Christensens presentation

12.00 LUNCH

13.00 PASS 2: FOU & GODA EXEMPEL

Drönare i en Not Boring testbädd

Petra Dalunde, COO (programchef), Urban ICT Arena

Den öppna IKT-testbädden och samverkansarenan för den hållbara och uppkopplade staden – Urban ICT Arena – satsar på drönare. Här berättar Petra Dalunde om varför Urban ICT Arena har valt drönare som ett av tre fokusområden i den hållbara och uppkopplade staden, hur trippel helixsamarbetet och Vinnovaansökan går och vad man, om allt går som det ska, kommer att kunna göra med drönare i testbädden.

pdfPetra Dalundes presentation

Forskning och nya sensorer för drönare/UAV

Åke Sivertun, projektledare och professor, RISE SICS East/Linköpings universitet

Vinnova och RISE har tillsammans med Drone Center Sweden organiserat en testbädd for forskning och utveckling i Västervik. Projektet som är på fyra år kommer att omsätta cirka 20 miljoner kronor. Syftet är att utveckla dagens UAVer (Unmanned Aerial Vehicles) som ofta inte är så intelligenta och har relativt enkla sensorer till avancerade kanske självflygande plattformar och bärare av nya avancerade sensorer och andra system.

Användningsområdet kommer att utvidgas från kartering till analys vid jord-, skogs- och vattenbruk, samt utgöra viktiga komponenter i samhällets säkerhet, skydd och försvar. UAVer kan användas för att patrullera kraftledningar, kraftverksdammar, vägar, järnvägar, byggnader och annan infrastruktur för att registrera begynnande skador på dessa och på så sätt undvika skadehändelser och driftstörningar. Kanske även bidra till snabbare hjälpinsatser vid kriser och vid sjukdom såsom transport av hjärtstartare och medicin.

pdfÅke Sivertuns presentation

Drönare i precisionsodling och fältförsök

Örjan Berglund, forskare, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Drönare är en relativt ny plattform för att bära sensorer i lantbruket och i fältforskningen. Här får du ta del av pågående användning i jordbruket och vissa tjänster som utvecklats för att generera styrfiler för lantbruksmaskiner samt vad som händer inom fältforskningen.

pdfÖrjan Berglunds presentation

14.30 FIKA

15.00–16.45 PASS 3: GODA EXEMPEL

Drönare och infrastrukturprojekt

Fredrik Landqvist, SCIOR, konsult för Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Oavsett datainsamlingsmetod ställer Trafikverket noggrannhetskrav på geografisk information såväl som på den befintliga miljön som på den anläggning som ska byggas. 

Föredraget kommer att ge dig en inblick i vilka tekniska regelverk som gäller för datainsamling i Trafikverkets projekt och hur man kan applicera dem vid användning av drönarteknik. Vi kommer också att få se exempel på teknikens användning inom entreprenadjuridiken.

pdfFredrik Landqvists presentation

Drönare inom skogsbruket 

Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna har börjat använda drönare i sin fältorganisation för att ge en högre kvalitet och effektivitet i rådgivningen till sina medlemmar, ca 50 000 skogsägare i södra Sverige. Idag finns cirka 50 drönare och ett 100 tal piloter utbildade som opererar dessa drönare i sin vardag.

Här får du information om:

  • hur Södra gjort vid införandet av drönare i verksamheten
  • exempel på vad de används till i vardagen
  • ett nytt egenutvecklat smart app-koncept för drönarstöd, där drönaren ska kunna utföra smarta uppdrag på egen hand och där det insamlade materialet landar direkt i Södras GIS för vidare användning i verksamheten
  • hur egna bakgrundskartor används i drönarsystemen.

pdfJohan Malmqvists presentation

Erfarenheter av drönare och drönardata inom georisker

Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI, Statens Geotekniska Institut

SGI har verksamhet inom området georisker och naturolyckor. För att få en bild av topografin till exempel vid ett inträffat skred (en snabb process) eller stranderosion i exempelvis Skåne (en långsam process) kommer drönare till nytta. SGI bedriver nu utvecklingsverksamhet med drönare och har fått ett nationellt tillstånd från Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt Kameraövervakningslagen.

Genom egen drönarverksamhet kan SGI använda och processa drönardata i egna projekt och bli en bättre beställare av tjänster utförda av professionella aktörer vid större projekt. Erfarenheter från både manuella och programmerade (med DJI Groundstation Pro) flygningar redovisas, och exemplifieras med utprodukter som ortomosaik, DSM och 3D-pdf:er.

pdfMats Öbergs presentation

3D-modeller från fordon, farkoster och rökplymer – medan de rör sig!

Håkan Wiman, projektledare, Spacemetric

Inom ramen för Vinnovas utlysning "Framtidens drönare – drönare för individer och samhälle" presenteras projektet "Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp". Projektet startade i maj 2018 och ska ta fram en mjukvara som i nära realtid ger 3D-modeller från drönardata för att bättre än idag kunna följa händelseförlopp. 3D-modellerna ska kunna skapas både från fasta objekt och från pågående skeenden som till exempel fordon i rörelse och rökplymer. En användare ska kunna se dynamiska förlopp på samma sätt som man i dag ser statiska 3D-modeller, det vill säga från de vinklar och med den inzoomning som man vill. Försvarets materielverk och Storstockholms brandförsvar deltar i kravställning/uppföljning.

Exempel på tillämpningar är insatsledning vid idrottsevenemang och bränder, men även kartläggning/analys av fasta och rörliga objekt före, under och efter insats. Potential finns även för exempelvis fartygsidentifiering och insatser mot illegalt fiske och trafficking.

Här får du en inblick i projektets arbete hittills samt en uppfattning om arbetet fram till projektets slut sommaren 2019.

pdfHåkan Wimans presentation

Länkar till projektet: 
Drones For 3D Models In Dynamic Events
Patent-pending 4D video solution to support rescue operations

16.45 KONFERENSEN SLUTAR