Program: Effektiv datainsamling med drönare 2016

Här är programmet för ULI Geoforums och BIM Alliance konferens Effektiv datainsamling med drönare 2016, som hålls den 29 november i Stockholm. Information om de nya förutsättningar som råder i Sverige och möjlighet till diskussion kring dem finns med i programmet. Våra kunniga talare delar också med sig av sina tankar kring hur de och deras organisationer planerar att hantera den nya situationen, och hur de ser på framtiden.

Konferensen startar kl 9.20 och pågår fram till kl 16.45.

Moderator under dagen är Mårten Lindström, senior konsult hos BIM Alliance.

08.40–09.20 FIKA, REGISTRERING OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK


PASS 1

Välkommen!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef, ULI Geoforum, & Olle Samuelson, vd, BIM Alliance

Back to the future

– A look back into the technologies that led us to the current state of the art and some thoughts into where things might be going.

Andreas Gazis, doktor och forskare vid eGOV Lab, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Consumer drones are among the most recognisable novelties of the second decade of the 21st century. What changes transformed them from an obscure status to a ubiquitous presence? In this talk, we will take a look at the history and evolution of today’s systems in order to envision what the near future might bring.

Today’s consumer drone market is a hybrid between traditional aeromodeling and modern computing. The two came together as low cost microcontrollers and sensors became widespread, following massive adoption of mobile phones. Through iconic projects, we will follow the development of drones in research and the maker movement, in order to highlight how these address geographical, environmental, technological and regulatory issues. These help us demonstrate the provocative nature of drones - both in terms of the promise and potential they offer, as well as in the challenges they raise.

pdfAndreas Gazis presentation

Utvecklingen av svenska och europeiska regler för att flyga med drönare

Rémi Vesvre, ledningsstrateg Sjö- och luftfartsavdelningen, Transportstyrelsen

Varje medlemsstat i EU, däribland Sverige, har hittills själv kunnat reglera tillverkning, underhåll och operation av drönare under 150 kg med hjälp av nationella regler. Transportstyrelsen arbetar idag löpande med att anpassa svenska regler för att bemöta den fortsatta utvecklingen av drönare men detta kommer att förändras. Den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, jobbar för närvarande med förslag som ska ligga till grund för framtida gemensamma europeiska regler för drönare.

Här redovisas innehållet i EASA:s förslag, vilken tidshorisont som dessa regler kan komma att gälla samt hur användare av drönare kan lämna synpunkter och påverka förslaget.

pdfRémi Vesvres presentation


10.30-10.50 BENSTRÄCKARE, KAFFE OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK


PASS 2

Underlag för åtgärdsplan med hjälp av drönare

Stina Andersson, kart- och mätchef, Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har genomfört ett projekt där man med hjälp drönare filmade en lång sträcka av Rönne Å. I Rönne Å hade det trillat i mycket träd, och ån behövde rensas upp för att vara tillgänglig. Underlaget användes i en presentation för Länsstyrelsen, och man kunde enkelt se vilka delar av ån som var berörda, samt föreslå en åtgärdsplan för dessa ställen.

pdfStina Anderssons presentation

Kan drönare användas i den dagliga mätverksamheten?

Jonas Lord, teknisk lantmätare och processledare Bild, höjd, 3D, Göteborgs Stad

Under 2015 införskaffade Göteborgs Stad en drönare, sedan dess har mät -och kartenheten anpassat delar av sin verksamhet för att kunna dra nytta av detta nya verktyg. Vi kommer att visa exempel på hur vi på Göteborga Stad använder drönaren i den dagliga mätverksamheten och hur vi kan stödja övrig verksamhet på stadsbyggnadskontoret på ett effektivt sätt.

pdfJonas Lords presentation

Användning av oktokopter med laserskanner – resultat och erfarenheter

Håkon Andresen, daglig ledare, Geomatikk Survey, Norge

Föredraget berättar om resultat och erfarenheter från projekt utförda med oktokopter med laserskanner. Laserskannern är av typen Riegl VUX-1 och ger en mycket bra terrängmodell även med tät vegetation. Viktiga tekniska och operationella skillnader från fotogrammetriska drönarprojekt uppmärksammas och diskuteras. Standardleverans är ett punktmoln med över 100 laserpunkter/m2 och ortofoto med mycket hög upplösning. Vi visar exempel på olika dataset från genomförda kommersiella projekt och kommentarer från uppdragsgivare.

pdfHåkon Andresens presentation

Kameraövervakningslagen och dess tillämpningar – vad pågår just nu?

Mårten Lindström, senior konsult, BIM Alliance, Malin Ricknäs, jurist, Datainspektionen och Magnus Alfredsson, Senior Advisor, NCC

Högsta förvaltningsdomstolen har i oktober fällt domslut som av många tolkas som ett förbud mot användning av kameraförsedda drönare. Vad gäller nu? Dagens moderator Mårten Lindström försöker analysera läget med pågående utredning (Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd), aktuella domslut, nya rekommendationer från Datainspektionen till länsstyrelserna med mera.

Datainspektionens jurist Malin Ricknäs finns på plats och berättar mer om de nya rekommendationerna. Läget kommenteras av bland andra Magnus Alfredsson, NCC, och möjlighet finns till diskussion och frågor.

pdfMårten Lindströms presentation


12.15-13.15 LUNCH OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK


PASS 3

Ny lag om skydd för geografisk information

Arne Bergquist och Ronny Stjernlöf, kart- och bildsekretessamordnare, Lantmäteriet

I den nya lagen om skydd för geografisk information har Lantmäteriet utpekats som tillståndsanvarig myndighet vad avser fotografier och liknande registreringar från luftfarkost. Föredraget ger en kort historik till lagstiftningen samt en redogörelse för hur tillståndsgivningen går till med hänvisningar till de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området.

pdfArne Bergquist och Ronny Stjernlöfs presentation

Jobba likadant med drönare

Latif Mohammed, affärsutvecklingschef, SIS

År 2015 startade det internationella standardiseringsorganet ISO en ny kommitté som ska fokusera på standardisering inom drönarområdet. I dagsläget är tre nya arbeten godkända och har påbörjats. Vi berättar om vad man vill uppnå och när man räknar med att nå dit. Vi presenterar även andra goda exempel från geodataområdet med fokus på datautbyte, terminologi och format. Få en inblick i det internationella arbetet och se vilka möjligheter ni har att påverka genom SIS.

pdfLatif Mohammeds presentation

Smart Built Environment – sektorn tar helhetsgrepp om digitalisering

Olle Samuelson, vd BIM Alliance samt forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, för ökad digitalisering i samhällsbyggandet, startar nu upp strategiska projekt och förbereder nästa utlysning. Vi kommer att få höra om programmets status och hur man kan engagera sig i olika aktiviteter.

pdfOlle Samuelsons presentation

Drönaren förändrar vetenskapen och synen på vår historia

Daniel Hjalmers och Mats Fröjdenlund, Account Managers, Esri Sverige

Tvärt emot vad många tror så handlar arkeologi inte om att studera vår historia, utan arkeologi är faktiskt studien av vår samtid genom att använda vår historia. För ca 1500 år sedan inträffade en fruktansvärd händelse på Öland som än idag lever kvar i den lokala traditionen. Här berättar vi om hur innovativa arkeologer vid Kalmar läns museum använder den senaste tekniken för att skapa ny kunskap om vår historia och hur drönaren skulle visa sig vara ett ovärderligt verktyg i detta arbete.

pdfDaniel Hjalmers och Mats Föjdenlunds presentation

Drönare under en räddningsinsats

Göran Andtbacka, chef, räddningsenheten Stenungsund

Föredraget ger en inblick i hur räddningstjänsten kan använda sig av drönare för att snabbt lokalisera nödställda personer eller för att få överblick i områden där det kan finnas risk för egen personal.

pdfGöran Andtbackas presentation

14.45-15.15 FIKA OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK


PASS 4

Hur skapas kundvärde med insamlad data?

Viktor Davidov, processledare VDC, och Andreas Lydig, teknisk specialist, NCC

Föredraget ger en inblick i hur NCC samlar in data med drönare och använder den för kommunikation med kunder och intressenter.

pdfAndreas Lydigs och Viktor Davidovs presentation

Besiktning av fastigheter med drönare – nyttor och utmaningar

Göran Danling, affärs- och verksamhetsutvecklare Fastighetsförvaltning, Riksbyggen

Riksbyggen använder drönare vid besiktning av fastigheter och vi får här höra om de erfarenheter och utvecklingsplaner som finns.

pdfGöran Danlings presentation

Från luft till Virtual Reality

Ulf Hedlund, avdelningschef, Tyréns

Tyréns använder sig av spelmotorteknik för att visualisera samhällbyggnadsprojekt. I detta föredrag presenteras hur man kan använda data från drönare för att bygga upp 3D-modeller. Dessa kan sedan användas som virtuella världar och visas upp med hjälp av teknik från dataspelsindustrin.  

Vi går igenom processen från luften till Virtual Reality.

Korta ledtiden från insamlad data till beslut

Erik Eklund, Manager Business Development, Spacemetric och Patrik Hellström, Chief Operating Officer, Sky Eye Innovations

Vi ser en snabb ökning av antalet inspektioner och uppdrag utförda av drönare, i kombination med mer avancerade sensorer och ökad tillgång/efterfrågan på fria data i samhället, t ex satellitdata.

Allt tillsammans genererar snabbt stora mängder av insamlat och lagrat data. Hur ska detta hanteras? Hur ska vi dela detta till våra kollegor, samarbetspartners, konsulter och kunder? Vilka processer kan ske i luften och därmed korta ledtiden från insamling av data till beslut? Vi formar nästa generations verktyg för att hantera och distribuera information från luftburna sensorer.

Se Erik Eklunds och Patrik Hellströms presentation


16.45 KONFERENSEN AVSLUTAS