Effektiv datainsamling med drönare 2016

För bättre stöd i samhällsbyggandet

Obemannade farkoster, vanligen kallade drönare eller UAS (Unmanned Aerial System), används för att på ett snabbt och smidigt sätt samla in och visualisera data inom till exempel planering, byggande, skog och lantbruk.

Användningen av drönare ökar explosionsartat över stora delar av världen. I Sverige söker runt 100 företag varje månad tillstånd från Transportstyrelsen för att få använda drönare i sin verksamhet. Globalt räknar man med att enbart marknaden för flygfotografering är värd 1 miljard dollar. Vi har ännu bara sett början av utvecklingen och framöver väntar tillämpningar som vi idag inte kan förutse.

Välkommen till konferensen!

Det här blir tredje gången vi på ULI Geoforum tillsammans med BIM Alliance arrangerar en konferens om drönare/UAS för datainsamling och ämnet är mer aktuellt och angeläget än någonsin!

Dag och tid: 29 november, kl 9.20-16.45
Plats: Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Branschsamverkan behövs för att sprida kunskap och visa på nyttan!

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär att montering av en kamera på en drönare kräver tillstånd hos länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen, visar att teknikutvecklingen sprungit om den svenska lagstiftningen. Den visar också hur viktigt det är att vi sprider kunskap om drönare och pekar på den stora nytta tekniken bidrar med. Inom samhällsbyggande, kartering, visualisering och många andra områden är drönare ett viktigt, effektivt och självklart verktyg med stor potential.

Det här är tillfället för dig som anser att drönarfrågan är högaktuell! På konferensen samlas vi, diskuterar möjligheter och svårigheter och försöker hitta gemensamma vägar framåt. Inspiration och goda exempel finns också på agendan och vi tittar på regelverk och teknisk potential.

Program

Årets arrangemang har fokus på datainsamling och den nytta för samhällsbyggandet som drönare skapar i kombination med geografiska informationssystem samt BIM (byggnadsinformationsmodeller). Utöver nytta och goda exempel, tittar vi på vad som hänt med regelverk och lagar, både här i Sverige och i Europa.

Programmet kommer även att innehålla information om de nya förutsättningar som råder i Sverige och möjlighet till diskussion kring dem. Våra kunniga talare delar också med sig av sina tankar kring hur de och deras organisationer planerar att hantera den nya situationen, och hur de ser på framtiden.

Till programmet

anmal dig har 280

Läs gärna mer om förra årets konferens, UAS 2015, och ta del av deltagarkommentarer från några av dem som var på plats då!

I samband med UAS 2015 passade vi på att ställa frågor till några av talarna om framtiden, möjligheterna med tekniken och vad som behöver göras för att gynna utvecklingen i Sverige. Ta del av deras svar och artikeln i sin helhet.

Utställning och partnerskap

Konferensens omtyckta utställning kommer att vara med även i år. Vi hälsar våra utställare Esri Sverige, Leica Geosystems, Camflight AS och Agency9 varmt välkomna!

Det finns också möjlighet att som partner till konferensen hålla en presentation/demonstration i samband med den förlängda lunchpausen. Utställningsplats och stor synlighet i övrigt ingår.

Mer om synlighet i samband med konferensen.