Internationell distansutbildning inom geografisk IT

EuroSDR eLearning courses

EuroSDR ordnar varje år ett antal korta distanskurser inom området geografisk IT och geodata.

eurosdr

LINKVIT

LINKVIT erbjuder e-kurser om Inspire och infrastrukturer för geodata. LINKVIT-kurserna innehåller bland annat introduktion till Inspire, europeiska geodataportaler, grunderna till datadelning, XML och GML, dataspecifikationer, datakvalitet, grunderna till Inspire-nättjänster och dataharmonisering.

Genom att skapa ett konto på webbplattformen LINKVIT (Leveraging INspire Knowledge into Vocational Innovative Training) kan du delta i kurserna om Inspire-direktivet och infrastrukturer för geodata. Kurserna är på engelska. Kurserna är avgiftsfria och kursmaterialet tillhandahålls med öppen licens (CC-BY-SA). Kursutbudet är framtaget inom EU-programmet Leonardo da Vinci.

linkvit

VESTA-GIS och HUMBOLDT Training Action

Humboldt är ett EU-finansierat projekt inom 6e ramprogrammet (FP6). Ett av målen med projektet är att utveckla programvara, baserade på öppen källkod, för harmonisering av geodata. Projektets resultat sprids bland annat genom e-kurser. Du hittar Humboldts kurser och även andra i "VESTA-GIS Training Framework to support INSPIRE and EU GI related initiatives".

humboldt

Saknar du någon länk till en utbildning, kontakta oss!