Webbinarium: Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Från Maj 16, 2019 12:00 till Maj 16, 2019 13:00
Kategorier: Webbinarium

Arrangör: Lantmäteriet genom Geodata.se

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor.

En förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.


Här informerar vi även om de del- och slutrapporter som ska in till departementen samt slutrapporter och nya aktiviteter som ska in i handlingsplanen för 2019.
Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet.


Torsdag den 16 maj bjuder vi in till årets andra lunchseminarium, kl. 12-13. Du ansluter dig till videokonferensen via din webbläsare: Till Lantmäteriets webbinarium.