JPI Urban Europe Policy Conference 2019

Från Februari 12, 2019 till Februari 12, 2019

Arrangör: JPI Urban Europe

JPI Urban Europe Policy Conference, Urban Transitioning – A Joint Adventure är forskningsprogrammet JPI Urban Europes fjärde policy-konferens.

Här lanseras programmets uppdaterade strategiska forsknings- och innovationsagenda, SRIA 2.0. Agendans kretsar kring fyra identifierade urbana dilemman: Digital Transitions in Urban Governance, From Urban Resilience to Robustness, Sustainable Land-use and Urban Infrastructures och Inclusive Public Spaces for Urban Liveability.

Webbplats: Om konferensen på jpi-urbaneurope.eu 
Om konferensen på iqs.se