Geodataseminarium 2019

Från Januari 31, 2019 till Januari 31, 2019

Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Webbplats för seminariet geodata.se

(Datum för seminariet flyttat från 28 november 2018 till 31 januari 2019.)