Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Från Mars 19, 2019 till Mars 20, 2019

Arrangör: Geoforum Sverige, BIM Alliance, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, och Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Position är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. På konferensen för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. I utställningen möter du företag, kommuner och andra organisationer som visar upp digitala lösningar.

Webbplats: position2030.se