Workshop – Behov av geodata och geodatatjänster för klimatanpassning (Luleå)

Från Oktober 18, 2018 10:00 till Oktober 18, 2018 16:00

Arrangör: Myndighetsnätverket för klimatanpassning 

Användning av geodata är väsentlig i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer robust och för att kunna hantera följder av klimatförändringar. Men de myndigheter som tillhandahåller geodata behöver få mer kunskap om vilken typ av geodata som kommuner har behov av liksom hur den ska tillgängliggöras för att klimatanpassningsarbetet ska bli effektivt.

Arbetsgruppen ”Klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster” bjuder därför in till tre olika workshop-tillfällen under hösten med fokus på kommuners och länsstyrelsers behov av och brister i geodata samt i vilken form data bör tillgängliggöras.

I arbetsgruppen ingår Lantmäteriet, Sjöfartsverket, SMHI och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetsgruppen är knuten till Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Inbjudan är riktad till er som har erfarenhet av att använda geodata i ert arbete med klimatanpassning inom kommun och länsstyrelse, samt er som ser behov av geodata för ert arbete. Workshoparna kommer att innebära aktivt arbete varvat med presentationer från myndigheter om bland annat klimatets förändring och konsekvenser för regionerna.

Läs mer och anmäl dig till workshoppen i den stad som passar dig: 

Norrköping, 2 oktober 2018, kl. 10-16

Luleå, 18 oktober 2018, kl. 10-16

Halmstad, 27 november 2018, kl. 10-16