Seminarium om geodesi, BIM och geodata

Från September 06, 2018 till September 06, 2018

Arrangör: KTH och Trafikverket

Läs mer i inbjudan från KTH och Trafikverket

Till anmälan!