The United Nations World Geospatial Information Congress

Från November 19, 2018 till November 21, 2018

Arrangör: The United Nations Statistics Division (UNSD), i rollen som sekretariat för Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), i samarbete med Kinas regering, genom Ministry of Natural Resources och Zhejiang Provincial Government.

FNs expertkommitté inom geografisk information (UN-GGIM) arrangerar FNs första världskongress inom geodataområdet 19-21 november 2018 i Deqing, Zhejiang Province, Kina.

Konferensens webbplats

(Plats oklart)