World Standards Day 2017

Oktober 14, 2017
Arrangör: ISO, International Organization for Standardization med flera.
 
Tema 2017: ”Make cities smarter”
 
Den 14 oktober varje år har standardiseringen i världen en egen dag! Då hyllar alla medlemmar i ISO, IEC och ITU de experter som bidrar till nya frivilliga, smarta lösningar för framtiden.