Internationella GIS-dagen 2017

November 15, 2017

Internationella GIS-dagen hålls varje år i mitten av november. Detta initiativ, från Esri Inc, spelar en stor roll i att skapa medvetenhet kring geografisk information i hela världen.

Seminarier, öppet hus, workshoppar, gemensamma samlingar i skolor och liknande arrangeras lokalt för att sprida information om nyttan med GIS till allmänheten. Regionala GIS-föreningar arrangerar ofta event denna dag.

Här listar vi några av arrangemangen i Sverige

Läs mer på gisday.com och hitta arrangemang.