Arbeta smart inom planering och byggande

Från Maj 08, 2017 till Maj 09, 2017

Arrangör: ULI Geoforum och BIM Alliance

På konferensen tar du del av och diskuterar smarta digitala lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar.

Läs mer om konferensen