Branschens röst – Öppna geodata

Öppna geodata innebär att geodata (geografisk information och kartor) tillhandahålls utan avgifter i ett användbart format, enligt Open Government Working Group definiton av öppna data.

”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt”
Open Konowledge Foundation

När organisationer öppnar upp sina data, får fler aktörer enkel tillgång till intressanta data för effektivisering och innovation. Branschorganisationen ULI Geoforum menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller geodata som öppna data.

  Mål

  Målet för ULI Geoforums arbete för öppna geodata är:

  Fler samhällsnyttiga tjänster som baseras på öppna geodata.

  För att fler geodatakällor ska öppnas upp jobbar vi för ökad förståelse och kompetens om värdet av öppna data.

  Aktiviteter

  Geodatabranschen står inför stora förändringar i och med utvecklingen mot att öppna geodatakällor. Det är en utveckling som skapar nya möjligheter, men kommer att kräva ett nytt sätt att finansiera geodata. Det som fungerade igår, kommer inte att fungera imorgon.

  Vi

  • informerar politiker om värdet av öppna geodata
  • håller våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen
  • skapar mötesplatser som visar på nationella och internationella erfarenheter av öppna geodata
  • tar initiativ till faktabaserad debatt om öppna geodata, bland annat genom en studie om samhällsekonomisk effekt av öppna geodata (se nedan).

  Projekt

  Studie: Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, Vinnovafinansierat projekt januari–november 2016

  Konferensen Värdet av öppna geodata, 15 november 2016

  Vinnovafinansierat projekt maj–november 2015