Öppna geodata

Sverige behöver öppna geodata från stat och kommun. Därför bedriver vi påverkansarbete för öppna geodata. Öppna geodata innebär att geodata (geografisk information och kartor) tillhandahålls utan avgifter i ett användbart standardiserat format, enligt Open Government Working Group definition av öppna data.

”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt”
Open Konowledge Foundation

Målet öppna geodata

Målet för Geoforum Sveriges påverkansarbete inom öppna geodata är: Öppna geodata i statliga myndigheter och kommuner för ökad samhällsnytta.

När organisationer öppnar upp sina data, får fler aktörer – inom offentlig sektor, privat sektor och akademi – enkel tillgång till intressanta och användbara data för effektivisering, innovation och forskning. Geoforum Sverige menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller geodata som öppna data.

Öppna geodata leder till samhällsnytta som:

  • snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, särskilt av planeringsprocessen
  • innovation och nya arbetstillfällen
  • fler och bättre e-tjänster och appar för medborgarna
  • bättre beslutsunderlag för att minska negativ miljöpåverkan
  • bättre förutsättningar att rädda liv och egendom.

Aktiviteter för öppna geodata

Geodatabranschen står inför stora förändringar i och med utvecklingen som går mot öppna geodata. Det är en utveckling som skapar nya möjligheter, men kommer att kräva ett nytt sätt att finansiera geodata. Det som fungerade igår, kommer inte att fungera imorgon.

papperstidning DN debatt fri tillgang till kartdataFör att fler geodatakällor ska öppnas upp jobbar vi för ökad förståelse och kompetens om värdet av öppna data, och särskilt öppna geodata.

Vi...

  • kommunicerar våra budskap till ansvariga politiker för att de ska skapa förutsättningar för fler öppna geodatakällor
  • håller våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen, via konferenser och möten, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier
  • skapar mötesplatser som visar på nationella och internationella erfarenheter av öppna geodata
  • tar initiativ till faktabaserad debatt om öppna geodata, bland annat genom en studie om samhällsekonomisk effekt av öppna geodata (se nedan).

Läs till exempel vår debattartikel i DN om offentliga öppna geodata

Projekt om öppna geodata

Studie: Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, Vinnovafinansierat projekt januari–november 2016

Konferens: Värdet av öppna geodata, 15 november 2016

Vinnovafinansierat projekt maj–november 2015