Branschens röst – Digital samhällsbyggnadsprocess

Digitaliseringen är liksom industrialiseringen ett paradigmskifte. Digitaliseringen kommer inte att ske över en natt. Och tekniken kommer inte att ersätta människan. Men digitaliseringen kommer jämfört med industrialiseringen att ske mycket snabbare. Istället för hundra år handlar det om halva tiden, eller ännu mindre.

Alla kommer att beröras. För att vara framgångsrik som land eller företag/organisation måste man omfamna digitaliseringen och utnyttja potentialen.

Kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess

ULI Geoforums mål inom digitaliseringen är:

En helt digital samhällsbyggnadsprocess som ökar kvalitet och sparar tid och pengar och minskar miljöpåverkan.

För det behövs ett kunskapslyft i offentlig sektor. Vi lyfter betydelsen av geodata och standardisering för ett effektivt och obrutet digitalt informationsflöde.

Budskap

  • Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till ett framgångsrikt utnyttjande av GIS och annan teknik. Det möjliggör ett obrutet informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. Vi stöttar, sprider kunskap och lyfter fram standardiseringsarbetet.
  • Digitalisering handlar inte så mycket om teknik, det handlar om nya arbetssätt och strukturförändringar. För att växla ut potentialen av digitaliseringen ska vår bransch vara duktig på förändringsarbete.
  • Förmågan att hantera stora datamängder, big data, kommer att vara viktig framöver. Vår bransch har övat länge på att visualisera stora datamängder – och en GIS-specialist är också en data-artist. Detta ska vi göra klart för vår omvärld.