Utställare

På Arbeta smart inom planering & byggande 2018 finns en utställning där företag presenterar tjänster och produkter för digitalisering inom planering och byggande. Klara utställare presenteras här.

S-GROUP Solutions

S-GROUP Solutions AB är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Våra kunder är kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa. Vi utvecklar verksamhetssystem för såväl kart- och planförsörjning som kommunalteknik. Våra lösningar är också en integrerad del av kommunens IT-miljö. Vi kan därför länka ihop olika förvaltningar och verksamheter till en effektiv helhet. Det ger svenska kommuner möjlighet att investera stegvis i verksamhetens utveckling. Detta tillsammans med trettio års erfarenhet av implementation, utbildning och support ger oss en marknadsledande position vad gäller framtidssäkra verksamhetslösningar. 

s-group solutions

Sitowise

Sitowise är ett finskt planerings- och konsultföretag för byggbranschen. Vi anställer 1 200 experter och ger våra kunder alla typers planerings-, konsultations- och digitala tjänster inom byggbranschen under samma tak. Sitowises SmartCity-tjänster förnyar informationshanteringen och trafikprocesserna för den byggda miljön genom digitala tjänster och geospatiala lösningar. I februari 2018 köpte Sitowise Geo-IT-tjänsteföretaget Dimenteq.

En av Sitowises tjänster är Harava, ett kartbaserat enkätverktyg för medborgardialog med hjälp av vilken du smidigt kan samla information omkring dig. Harava frågetjänsten förbättrar medborgarnas möjligheter att påverka olika typ av planeringsfrågor. Harava passar också bra för att samla in och hantera kundresponsdata eller verkställa mångsidiga inventeringar.

sitowise logotyp

Agency9

Agency9 erbjuder molnbaserade lösningar för 3D visualisering i planeringsarbete och samhällsbyggnad. CityPlanner är ett lättillgängligt verktyg för att skapa beslutsunderlag och att på bredd kommunicera med medborgare via webb och utställningsskärmar. Över 40 procent av Sveriges medelstora och större kommuner använder CityPlanner för projektkommunikation och medborgardialog. CityPlanner kan användas med kundens egna 3D stadsmodeller men kan också levereras med Lantmäteriets 3D terräng och byggnadsvolymer.

agency9

Atkins Sverige AB

Som ett av världens mest respekterade ingenjör- och designföretag är Atkins SNC-Lavalin nu stolta över att vara en del av SNC Lavalin-koncernen med över 50 000 medarbetare tillsammans.

I Sverige är vi cirka 250 medarbetare placerade i Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Varberg, Stockholm, Västerås samt Borlänge. Vi är den mindre konsulten med den globala spetskompetensen. Vår vision är att vara landets bästa rådgivare inom trafik och samhällsutveckling.

Atkins SNC-Lavalin utvecklar just nu en digital plattform för samhällsplanering, PIM – Planning Information Modelling. I ett innovationsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket utvecklas en prototyp av ett interaktivt 3D-verktyg utifrån ett urval av temaområden, aspekter och indikatorer som är relevanta i samhällsplaneringen.

snc och atkins logotyp

Vill din organisation också synas på konferensen? Läs mer om utställningsplats här.