Program 2 maj

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd inom samhällsbyggnadsprocessen. Här hittar du programmet för första dagen, 2 maj, som har ett strategiskt fokus kring digital mognad.

Programmet startar kl. 10 och dagen avslutas med mingel kl. 17–19.

09.15–10.00 UTSTÄLLNINGSBESÖK OCH FIKA

10.00–12.00 PROGRAM I PLENUM

anna bellman moderatorModerator: Anna Bellman

Liksom förra året leder Anna Bellman oss genom programmet under konferensens första dag. Hon har modererat flera konferenser inom digitalisering och samhällsbyggande så vi är i goda händer.

Anna har bred och djup erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor. Hon började som journalist inom radio och tv och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och managementkonsultföretag. Därefter grundade hon en kommunikationsbyrå som bland annat hjälpte kunderna med strategiska kommunikationsfrågor. De senaste åren har Anna jobbat som moderator, föreläsare, talartränare och författare.

Resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess

Göran Persson, avdelningschef, Boverket
Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment

Initiativen och uppdragen som syftar till att främja en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess är många. Regeringen satsar bland annat 85 miljoner kronor för att Lantmäteriet och Boverket under en treårsperiod ska fortsätta att främja digitaliseringen genom en kompetenssatsning och utveckling av gemensamma standarder för information i planeringsfasen. Genom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment gör staten ytterligare satsningar för att genom digitalisering främja utvecklingen av hållbara och integrerade sätt att planera och bygga. Ett av projekten är DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess som verkar för ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde. 

Anna Bellman intervjuar Anders Sandin, Göran Persson och Olle Samuelson om hur vi ska nå målet en helt digital samhällsbyggnadsprocess.

pdfPresentationsbilder

Vad ska den nya digitaliseringsmyndigheten åstadkomma?

Sofie Arvidsson, utredningssekreterare i organisationskommittén, Regeringskansliet

Information från den kommitté som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya Myndigheten för digital förvaltning. Vad ska myndigheten prioritera de närmsta åren? Vad är viktigt för att den ska lyckas med sitt uppdrag? Hör senaste nytt från kommittén.

pdfSofies presentationsbilder

SKLs roll i den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Felix Krause, programansvarig inom digitalisering av tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting

Digitaliseringen pågår för fullt i Sverige och det innebär stora förändringar för våra kommuner. Samhällsbyggnadssektorn är ett område som just nu genomgår en stor förändring vilket gör det svårt att veta vad man kan vänta sig av framtiden. I presentationen kommer det lyftas hur situationen ser ut för kommunerna, vad som pågår just nu och vilken roll bland alla initiativ som SKL tar i dagsläget.

pdfFelix presentationsbilder

 

12.00–13.15 LUNCH OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

13.15–14.45 PROGRAM I PLENUM

Göteborgs försvunna eller framtida innerstad

Lukas Memborn, arkitekt, Göteborgs stad

Lukas Memborn driver ett förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på äldre ogenomförda stadsplaner från tiden före bilismen. Genom att även omvandla förslaget till 3d i programmet City Engine enligt den äldre byggnadsordningens regler så växer en beräkningsbar modell fram av en ny stad som är anpassad efter både fotgängares urgamla förutsättningar och framtidens självkörande fordon.

pdfLukas presentationsbilder

Robotar i samhällsbyggnadsprocessen?

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, Lantmäteriet

Lantmäteriet har fått en robot som medarbetare i förrättningsprocessen och testar artificiell intelligens för att svara på frågor från medborgare. Vad innebär dessa tekniker för samhället i framtiden och hur kan vi lära oss mer? Hur förändras vårt arbete och hur kan vi skapa nytta i samhället på nya sätt?

pdfAnnas presentationsbilder

VR och AR i medborgardialogen

Martin Ottosson, kommunikationsstrateg Exploateringskontoret, Stockholms stad

Stockholm växer. Staden planerar att bygga 140 000 bostäder till 2030. Samtidigt stoppas och försenas viktiga bygg- och infrastrukturprojekt av överklaganden. Staden har testat olika digitala verktyg för att stärka dialogen med medborgarna, i till exempel Norra Djurgårdsstaden och nya Östberga. Här berättar Martin Ottosson om Stockholms stads digitala dialogresa och delar med sig av erfarenheter av bland annat 3D-verktyg, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

pdfMartins presentationsbilder

 

14.45–15.15 FIKA OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

15.15–17.00 PROGRAM I PLENUM

mika burman gotzKEYNOTE: Digitaliseringen i bankvärlden

Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

pdfMikas presentationsbilder

 

Om Mika

Mika Burman Götz jobbar som chef för Product Areas på SEB och brinner för digitala lösningar. Tidigare var hon chef för SEBs internetbanker för privat- och företagskunder och har lett utvecklingen av bankens digitala lösningar till nya nivåer. SEB har de senaste åren genomgått en stor förändringsresa i termer av operativ modell och kundfokus där den digitala resan varit oerhört viktig. Mika har också jobbat till exempel på Nordnet i olika roller, och som vd för Unga Aktiesparare. Hennes akademiska bakgrund är en magisterexamen i företagsekonomi och nästan en fil kand i socialpsykologi.

Spaning: Digitaliseringens möjligheter för att skapa en hållbar stad

Andreas Huss, arkitekt och specialist inom stadsbyggnad, landskap och grön infrastruktur, Sweco Architects. Under 2017-2019 projektleder Andreas ett arbetspaket inom Vinnova-finansierade projektet Digitaliserad Samhällsbyggnad (inom Smart Built Environment).

Hur kan vi inom stadsplanering använda nya verktyg och metoder för att ta rätt beslut i tidiga skeden och därmed uppnå långsiktigt hållbara lösningar? Kan digitaliseringen, öppna data och nya verktyg ger oss större möjligheter att bygga en smart stad från grunden?

(Andreas bilder kan inte publiceras på webben)

arbetasmart18 jessica carragher wallnerKEYNOTE: Hur organiserar du kompetens och insatser för en framgångsrik digital transformation?

Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation, PwC

Vi står inför att förändra våra arbetssätt inom samhällsbyggandet. Med digitaliseringens möjligheter kommer nya förväntningar - från kunder och samhället i stort. Digital verksamhetsutveckling är också ett sätt att öka kvalitet och spara resurser, bland annat genom automatisering. Det är en mix av digitala infödingar och andra generationer som nu ska genomföra detta. Vad ska vi tänka på för att få framdrift? Hur lockar vi fram det bästa i varje medarbetare?

pdfJessicas presentationsbilder

 

Om Jessica

Jessica Carragher Wallner är strategisk rådgivare inom PwC Advisory med ett extra fokus på offentlig sektor och digital transformation. Hon driver utöver det framtidsstudier kring mobilitet samt arbetsliv, och har ett särskilt ansvar för ”Future smart cities” hos PwC. Jessica arbetar även med chefsutveckling och chefsutmaningar inom olika organisationer i offentlig sektor.

17.00–19.00 Mingel i utställningen

Enklare mat och alkoholfritt serveras.

Program 3 maj – huvudspår

arbetasmart hand gron stad

anmäl dig här knapp

Keynote

Jessica Carragher Wallner

Keynote av: Jessica Carragher Wallner, strategisk rådgivare på PwC med fokus på offentlig sektor och digital transformation.

Mika Burman Götz

Keynote av: Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

Partner

 sis swedish 120pxdataforeningen kompetens

Arrangörer

 geoforum sverige logo

lantmateriet logotyp