Program

Arbeta smart inom planering & byggande lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd.

Den 2 maj har programmet ett strategiskt fokus på digital mognad. 
Se programmet för 2 maj

Den 3 maj finns det tre spår:

 1. Huvudspår med goda exempel och projekt i framkant
 2. Breakout – Kompetensutveckling
 3. Breakout – Arbeta smart med standarder

Framsida av programblad för Arbeta smart inom planering & byggande 2018Du kan också läsa detta programblad i pdf som ger en bra översikt av programmet båda dagarna. 

pdfProgramöversikt

Digital mognad

Vilka förutsättningar måste finnas på plats? Hur långt har Sveriges kommuner och myndigheter kommit när det gäller digital mognad – att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att effektivisera och planera smart och hållbart?

På konferensen lyfter vi:

 • digital omställning i organisationer
 • digitala informationsflöden
 • standardisering

Datadriven och hållbar planering

Ta del av Best Practice för att exempelvis:

 • få med invånarna i planprocessen genom visualisering
 • planera socialt hållbart med geografiska analyser
 • använda sensordata i planeringen
 • minska miljöpåverkan, korta tiden från idé till färdig byggnad och minska de totala planerings- och byggkostnaderna genom digitalisering.

Breakout: Kompetensutveckling

Den 3 maj kommer det att finnas ett breakout-spår som ger dig kompetensutveckling inom ett par utvalda områden. I samarbete med Dataföreningen Kompetens kan vi erbjuda en föreläsning på tema Internet of things, och Lantmäteriet håller en workshop om digitala detaljplaner.

Se programmet för spår Kompetensutveckling

Breakout: Arbeta smartare med standarder

SIS är partner till konferensen och arrangerar ett spår om ramverk och standarder för geodata och fysisk planering. I tre pass den 3 maj kommer du få ta del av vad som händer:

 • nationellt inom geodatastandardisering 
 • internationellt och som påverkar standardiseringen av geodata Sverige idag och imorgon
 • inom samhällsbyggnadsprocessen i Sverige.

Detta spår på konferensen ersätter i år "Geodatastandardiseringens dag" som SIS/TK 323 (geodatakommittén) arrangerar.

Se programmet för standardiseringsspåret

Utställning och mingel

Det kommer att finnas en utställning som ger exempel på vad som görs i kommuner och myndigheter och vad företag kan erbjuda i form av teknik och tjänster.
Efter första dagen hålls ett mingel i utställningen där du får ännu mer tid att prata med branschkollegor och andra som vill jobba digitalt.

 

Kontakt om programmet

Lisa Samuelsson, projektledare, telefon: 073-5073162.

arbetasmart hand gron stad

anmäl dig här knapp

Keynote

Jessica Carragher Wallner

Keynote av: Jessica Carragher Wallner, strategisk rådgivare på PwC med fokus på offentlig sektor och digital transformation.

Mika Burman Götz

Keynote av: Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

Partner

 sis swedish 120pxdataforeningen kompetens

Arrangörer

 geoforum sverige logo

lantmateriet logotyp